Stichting Kinderhuis Bodzewo

Stichting
Kinderhuis
Bodzewo

p/a van Hogendorpweg 119
4204 XP Gorinchem

www.kinderhuisbodzewo.nl
info@kinderhuisbodzewo.nl

KvK: 24319853
Rekeningnummer:
NL22  INGB 0008 7658 05

Stichting Kinderhuis Bodzewo
is ruim 20 jaar geleden opgericht om het mogelijk te maken goederen naar Polen te transporteren.

ANBI
De Belastingdienst heeft Stichting Kinderhuis Bodzewo officieel aangemerkt als een 'Algemeen Nut Beogende Instelling'. Daardoor hoeft de stichting geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen.
Ook mag elke donateur giften aan de stichting aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting

 

Bekijk hier het financieel overzicht van 2016.

 

Like en volg Stichting Kinderhuis Bodzewo ook op Facebook!

De Stichting

Het is ruim 20 jaar geleden dat ik voor de eerste keer naar Bodzewo ging. Eenmaal terug in Nederland realiseerde ik mij dat incidentele acties, zoals deze van mij, geen werkelijke soelaas bieden.Na rijp beraad heb ik besloten het Kinderhuis op regelmatige basis te gaan helpen. Aanvankelijk waren het twee transporten per jaar met een personenwagen met aanhanger. Al gauw bleek dit niet voldoende en in 1997 kwam de eerste bus: een mercedes 307.

Deze heeft ontelbare ritten gemaakt met de meest uiteenlopende goederen: huisraad, kleding, speelgoed, matrassen (40 geschonken door de Pullman fabrieken in Zwijndrecht), voedsel, schoolspullen, enz. Het is nauwelijks te verzinnen wat er niet meegenomen is.Hierdoor kreeg het Kinderhuis wat ruimte op het budget, waardoor ze zeer noodzakelijke verbeteringen aan het pand konden aanbrengen zoals goede sanitaire voorzieningenElk transport werd en wordt met open armen ontvangen. Momenteel worden de transporten verzorgd met een Mercedes Sprinter meubelbakwagen, waardoor we 15m2 goederen mee kunnen nemen.In feite doet Stichting Kinderhuis Bodzewo eigenlijk niets anders dan het “schooien” om goederen die het Kinderhuis nodig heeft. Daarnaast verzorgen wij het verzamelen, inpakken en indien nodig wassen en compleet maken van de goederen. Niet te vergeten het verzorgen van de transporten. Het moeilijkste deel is eigenlijk het verkrijgen van de benodigde geld om de ritten te kunnen maken en de onvermijdelijke kosten vergoed te krijgen.Deze kosten zijn o.a.: verzorgen van de Nieuwsbrieven, onderhoud bus, vaste lasten van de bus, verpakkingsmateriaal, brandstofkosten en het lenigen van directe noden (bril, gehoorapparaat, rolstoel, etc.) van de kinderen.Al met al is het veel werk, zeker voor een kleine stichting als Kinderhuis Bodzewo. Het neemt dan best wel een groot deel van mijn vrije tijd in beslag, soms heb ik het gevoel van al mijn vrije tijd. Je bent er altijd mee bezig, maar geeft ook een goed gevoel.

Martin de Bruijn - stichter en doener van Stichting Kinderhuis Bodzewo

Wat gebeurt er met de goederen?

Alle goederen gaan in eerste instantie naar het Kinderhuis. De kinderen hebben de eerste keus. Daarnaast gaat er een deel naar het huis waar ongehuwde moeders en “blijf van mijn lijf” moeders met hun kinderen verblijven, de daklozenopvang in Gostyn en naar de kleding en goederen uitgifte van de sociale dienst. De laatste jaren nemen we regelmatig rollators en andere hulpmiddelen mee voor het bejaardenhuis en andere instanties. Deze worden door de sociale dienst in bruikleen gegeven aan de mensen die anders niet over de noodzakelijke hulpmiddelen zouden beschikken.Het Kinderhuis is berekend voor 30 kinderen. Momenteel zitten er 46 en er is een grote wachtlijst. Zover ik er zicht op heb, worden alle goederen juist verdeeld. De directrice van het kinderhuis is verantwoordelijk voor de verdeling van de goederen en wij hebben er vertrouwen in dan dit goed gebeurt. Het kost veel tijd, geld en inspanning onzerzijds en dit is alleen vol te houden als er eerlijk mee omgegaan wordt.De ritten worden gemaakt onder voorbehoud dat er voldoende financiële middelen op de rekening van de Stichting staan. Voor het jaar 2009 hebben we – noodgedwongen- het aantal ritten terug moeten brengen naar zes. Aan alle hulpvragen vanuit het Kinderhuis zullen we kunnen voldoen. Voor alle andere hulpvragen zullen we moeten kijken of ze financieel haalbaar zijn en dus uitgevoerd kunnen worden.

Laatste Nieuws:

Pagina 1 van 10  > >>


27-05-2017

Altijd leuk om een nieuwsitem te lezen op een Poolse site. Deze keer over de maatschappelijke stage van 2017.


23-03-2017

Wij hebben er voor gekozen, mede door het enthousiasme en de betrokkenheid van onze leerlingen, de stages bij beide kinderhuizen in Polen voort te laten gaan.


10-02-2017

De leerlingen van de maatschappelijke stage 2017 zijn druk bezig om geld op te halen voor het project.


29-11-2016

Plannen maken voor 2017 is lastig als de inkomsten van de Stichting onvoldoende zijn voor de vaste lasten.24-08-2016

Een benefietconcert voor de Kinderhuizen