Stichting Kinderhuis Bodzewo

Stichting
Kinderhuis
Bodzewo

p/a van Hogendorpweg 119
4204 XP Gorinchem

www.kinderhuisbodzewo.nl
info@kinderhuisbodzewo.nl

KvK: 24319853
Rekeningnummer:
NL22  INGB 0008 7658 05

Stichting Kinderhuis Bodzewo
is ruim 20 jaar geleden opgericht om het mogelijk te maken goederen naar Polen te transporteren.

ANBI
De Belastingdienst heeft Stichting Kinderhuis Bodzewo officieel aangemerkt als een 'Algemeen Nut Beogende Instelling'. Daardoor hoeft de stichting geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen.
Ook mag elke donateur giften aan de stichting aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting

 

Bekijk hier het financieel overzicht van 2016.

 

Like en volg Stichting Kinderhuis Bodzewo ook op Facebook!

Wat is er nodig voor het Kinderhuis?

De economische situatie van de kinderhuizen in Polen is belabberd te noemen. In maart vorig jaar was het budget voor dat jaar al op, na reservering van de vaste lasten. Er is eigenlijk geen geld om verantwoord voedsel, schoonmaakmiddelen, verzorgingsartikelen, etc. te kopen. Een maal in de week fruit, enz. Het gebrek aan vers en goed voedsel tracht ik op te lossen door ieder jaar grote hoeveelheden vitaminetabletten mee te nemen. Schoonmaakmiddelen en verzorgingsartikelen neem ik ook mee.

Wat gebeurt er met de goederen?

Alle goederen gaan in eerste instantie naar het Kinderhuis. De kinderen hebben de eerste keus. Daarnaast gaat er een deel naar het huis waar ongehuwde moeders en “blijf van mijn lijf” moeders met hun kinderen verblijven, de daklozenopvang in Gostyn en naar de kleding en goederen uitgifte van de sociale dienst. De laatste jaren nemen we regelmatig rollators en andere hulpmiddelen mee voor het bejaardenhuis en andere instanties. Deze worden door de sociale dienst in bruikleen gegeven aan de mensen die anders niet over de noodzakelijke hulpmiddelen zouden beschikken.
Het Kinderhuis is berekend voor 30 kinderen. Momenteel zitten er 46 en er is een grote wachtlijst. Zover ik er zicht op heb, worden alle goederen juist verdeeld. De directrice van het kinderhuis is verantwoordelijk voor de verdeling van de goederen en wij hebben er vertrouwen in dan dit goed gebeurt. Het kost veel tijd, geld en inspanning onzerzijds en dit is alleen vol te houden als er eerlijk mee omgegaan wordt.
De ritten worden gemaakt onder voorbehoud dat er voldoende financiële middelen op de rekening van de Stichting staan. Voor het jaar 2009 hebben we – noodgedwongen- het aantal ritten terug moeten brengen naar zes. Aan alle hulpvragen vanuit het Kinderhuis zullen we kunnen voldoen. Voor alle andere hulpvragen zullen we moeten kijken of ze financieel haalbaar zijn en dus uitgevoerd kunnen worden.

Bodzewo ligt op ongeveer 1000 km van mijn woonplaats Gorinchem. Het aantal ritten voor 2011 hebben wij terug moeten brengen naar 6, omdat de inkomsten van de Stichting niet parallel lopen met de uitgaven. De afgelopen jaren zijn alle vaste lasten beduidend omhoog gegaan, maar dat voelen we allemaal. Omdat de Stichting niet BTW plichtig is, komen we niet in aanmerking voor het grijs tarief wegenbelasting. Dat heeft de kosten zeer behoorlijk opgeschroefd ( 400% !) Daarnaast stijgen de brandstofprijzen voortdurend. Voor een rit naar het Kinderhuis hebben we 250 liter brandstof nodig, waardoor we momenteel € 342,50 kwijt zijn aan een rit. Tel je hierbij de vaste lasten per kilometer ( € 0.25) op dan komt een rit op € 842,50. Voor dit bedrag worden zo’n zestig kinderen gekleed, krijgen ze lichaamsverzorgingsmiddelen, lukt het om het huis schoon te houden en zijn ze in staat met de meegebrachte voeding een gevarieerder menu op tafel te zetten.

Iedere rit kost aan brandstof 2000 km : 8 = 250 liter a € 1,37 per liter: € 342,50

Aan bijkomende kosten : verzekering, wegenbelasting, onderhoud € 0,25 per km.: € 500,00

Totale kosten: € 842,50

Alleen de werkelijke kosten worden berekend. Dat zijn de kosten voor de bus, brandstof, portokosten, etc. en somtijds de huur van opslag. Het verzamelen, sorteren, in dozen pakken, het laden van de bus, etc. is vrijwilligerswerk. Al het geld wat binnenkomt wordt besteed aan het werk.

Meld u nu aan als steun!

Dankzij velen lukt het ons aan alle spullen te komen. Nu alleen nog zien dat we voldoende donateurs krijgen om het vol te houden. Bedrijven die een rit sponsoren mogen reclame maken op de bus. Laten we samen de werkelijk noodzakelijke hulp mogelijk blijven maken! Wij zijn op zoek naar maand of jaar donateurs.

U kunt Stichting Kinderhuis Bodzewo altijd steunen. De hulp is behoeftig en het effect altijd groots in vergelijking met vaak een kleine moeite.

U kunt op de volgende manieren Stichting Kinderhuis Bodzewo steunen:

- Financieel

Door Stichting Kinderhuis Bodzewo financieel te steunen draagt u bij aan o.a.:
• transportkosten en onderhoudskosten
• voeding kinderhuis
• kosten nieuwsbrief, porto, etc
• diverse kosten verwerving goederen kinderhuis (kraankoppen, etc)

Stort uw bijdrage (iedere bijdrage is welkom) op girorekening 8765805 t.n.v. Stichting 'Kinderhuis Bodzewo' en wij en de kinderen in Polen zijn u zeer erkentelijk!

U kunt uiteraard ook maandelijks of jaarlijks een bijdrage storten.
Om een kostenindicatie te laten zien kunt u hier het financiele overzicht van 2013 bekijken. Het grote tekort (renteloze leningen) op de rekening wordt nu uit eigen financien vergoed.

Bedrijven die graag hun bijdrage willen leveren verzoeken wij contact met ons op te nemen via ons e-mail adres info@kinderhuisbodzewo.nl. U kunt ons ook bellen op telefoonnummer 0183-620090 of 06-20362441 (Martin de Bruijn).

- Goederen

Heeft u nieuwe of gebruikte goederen die u wilt schenken, verzoeken wij u contact met ons op te nemen via ons e-mail adres info@kinderhuisbodzewo.nl. Wij zullen dan een afspraak met u maken om de goederen bij u op te halen. U kunt ons ook bellen op telefoonnummer 0183-620090 of 06-20362441 (Martin de Bruijn).

Bij goederen denken wij aan alles wat u en wij in huis hebben. Met name levensmiddelen, speelgoed en kleding, maar alle andere goederen zijn ook van harte welkom.

- Gastouders

Voor de kinderen in Kinderhuis Bodzewo zoeken wij ook gastouders. Bij voldoende gastouders kunnen er enige kinderen hun vakantie doorbrengen in Nederland. Dit is voor deze kinderen een uitzonderlijke gebeurtenis, wat altijd heel wat blije gezichten oplevert. Bij vakantie voor kinderen uit Kinderhuis Bodzewo gaat het in principe over termijnen van 2 t/m 6 weken. Als u geïnteresseerd bent één of meerdere kinderen uit het Kinderhuis Bodzewo een onvergetelijke tijd te bezorgen, kunt u contact met ons opnemen via ons e-mail adres info@kinderhuisbodzewo.nl. U kunt ons ook bellen op telefoonnummer 0183-620090 of 06-20362441 (Martin de Bruijn).

Meer informatie?

Voor meer informatie over Kinderhuis Bodzewo en de mogelijkheden om Stichting Kinderhuis Bodzewo te steuen kunt u contact met ons opnemen:

Stichting Kinderhuis Bodzewo
M. de Bruijn
Van Hogendorpweg 119
4204 XP Gorinchem
Telefoon: 0183-620090
Mobiel: 06-20362441
info@kinderhuisbodzewo.nl

Laatste Nieuws:

<< <  Pagina 10 van 10


24-01-2012

Pasen vieren in Bodzewo!
Zowel de directie als de kinderen vinden het leuk als de mensen die vanuit Nederland hun helpen en hun daardoor een mens-waardiger bestaan geven, te ontmoeten.24-01-2012

Na maanden van voorbereiding was het dan eindelijk zover: op 15 mei kwamen de 35 leerlingen en de leraren van het Stedelijk Dalton Lyceum uit Dordrecht ‘s middags aan bij het Kinderhuis.


24-01-2012

Het afgelopen jaar is het erg druk geweest door de maatschappelijke stage van het Stedelijk Dalton Lyceum in en voor het Kinderhuis. Het “gewone” stichtingswerk is daardoor achterop geraakt.


24-01-2012

In April was de bus kapot. Dankzij een sponsor was het mogelijk de reparatie van € 826,-- uit te voeren en konden we ons werk voor de Maatschappelijke Stage en het gewone stichtingswerk voortzetten.


24-01-2012

Zoals het er nu uit ziet, zal in Oktober het budget van het Kinderhuis niet toereikend zijn om alle hongerigen tot het eind van het jaar volgens de schijf van vijf te voeden.