Stichting Kinderhuis Bodzewo

Stichting
Kinderhuis
Bodzewo

p/a van Hogendorpweg 119
4204 XP Gorinchem

www.kinderhuisbodzewo.nl
info@kinderhuisbodzewo.nl

KvK: 24319853
Rekeningnummer:
NL22  INGB 0008 7658 05

Stichting Kinderhuis Bodzewo
is ruim 20 jaar geleden opgericht om het mogelijk te maken goederen naar Polen te transporteren.

ANBI
De Belastingdienst heeft Stichting Kinderhuis Bodzewo officieel aangemerkt als een 'Algemeen Nut Beogende Instelling'. Daardoor hoeft de stichting geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen.
Ook mag elke donateur giften aan de stichting aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting

 

Bekijk hier het financieel overzicht van 2016.

 

Like en volg Stichting Kinderhuis Bodzewo ook op Facebook!

Laatste Nieuws:

<< <  Pagina 10 van 10


24-01-2012

Pasen vieren in Bodzewo!
Zowel de directie als de kinderen vinden het leuk als de mensen die vanuit Nederland hun helpen en hun daardoor een mens-waardiger bestaan geven, te ontmoeten.24-01-2012

Na maanden van voorbereiding was het dan eindelijk zover: op 15 mei kwamen de 35 leerlingen en de leraren van het Stedelijk Dalton Lyceum uit Dordrecht ‘s middags aan bij het Kinderhuis.


24-01-2012

Het afgelopen jaar is het erg druk geweest door de maatschappelijke stage van het Stedelijk Dalton Lyceum in en voor het Kinderhuis. Het “gewone” stichtingswerk is daardoor achterop geraakt.


24-01-2012

In April was de bus kapot. Dankzij een sponsor was het mogelijk de reparatie van € 826,-- uit te voeren en konden we ons werk voor de Maatschappelijke Stage en het gewone stichtingswerk voortzetten.


24-01-2012

Zoals het er nu uit ziet, zal in Oktober het budget van het Kinderhuis niet toereikend zijn om alle hongerigen tot het eind van het jaar volgens de schijf van vijf te voeden.