Stichting Kinderhuis Bodzewo

Stichting
Kinderhuis
Bodzewo

p/a van Hogendorpweg 119
4204 XP Gorinchem

www.kinderhuisbodzewo.nl
info@kinderhuisbodzewo.nl

KvK: 24319853
Rekeningnummer:
NL22  INGB 0008 7658 05

Stichting Kinderhuis Bodzewo
is ruim 20 jaar geleden opgericht om het mogelijk te maken goederen naar Polen te transporteren.

ANBI
De Belastingdienst heeft Stichting Kinderhuis Bodzewo officieel aangemerkt als een 'Algemeen Nut Beogende Instelling'. Daardoor hoeft de stichting geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen.
Ook mag elke donateur giften aan de stichting aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting

 

Bekijk hier het financieel overzicht van 2016.

 

Like en volg Stichting Kinderhuis Bodzewo ook op Facebook!

Bijeenkomst in Bodzewo

26-03-2015

Ieder jaar organiseert het kinderhuis in Bodzewo een bijeenkomst voor alle vrienden, sponsoren, vrijwilligers, vertegenwoordigers en andere ondersteuners van het kinderhuis. Een mooie, emotionele bijeenkomst in de gemeente Gostyn.
Een vrije vertaling naar het Nederlands (Google Translate) van deze dag:

Dit is mijn huis, omdat ik geen andere gehad!
Tijdens de traditionele ontmoeting vrienden en sponsors (19/03/15) leerlingen en leerkrachten
weeshuis in Bodzewie nodigde iedereen die de activiteiten van de inrichtingen ondersteund gedurende
het afgelopen jaai. Er wordt jaarlijks een bijeenkomst van veÉegenwoordigers van bedrijven,
instellingen en verenigingen en vrijwilligers ondersteuning van het Children's Home is een mooie
manier om te zeggen dank vrienden weeshuizen in Bodzewie en Gostyniu voor het tonen van
steun. Dit jaar werd gehouden onder het motto: "Wij waarderen! Bloeíende! Dankjewel! "
Verwelkomde de gasten aan de administratief directeur van het Centrum voor kindercentra en
weeshuizen in Bodzewie en Gostyniu Dolata Carolina. Bedankte iedereen voor hun steun en kwam
geproduceerd hart, dus dat maakte het er veÍlig doorheen het verleden, en moeilij( als gevolg van de
in december veftrek en begrafenis opvoeder en adjunct-directeur Dariusz Marcinkowski jaar. Zij
benadrukte dat de steun van alle vrienden deze moeilijke tijden te overleven gemaakt, en alle wijken
en gemeenten in Bodzewie Gostyniu en medewerkers de kracht vinden om te blijven bewegen samen
naar uw doelen.
- Het afgelopen jaar, maar het begin van de huidige is ook een tfid waarin er gebeuft een hoop
goed. Gemoderniseerde omgevÍng weeshuis in Gostyniu, er ontstond een complex voor sport en
recreatie. Dit is een enorme gezamenlqke succes, omdat de Ínvestering was gepland voor de jaren, en
dankz|'de steun uan veel van de aanwezigen en afwezÍgen vrienden uÍt Nederland waren we in staat
om het te implementeren in minder dan een jaar. Bovendien, eerder dit jaar gemodernÍseerd in een
weeshuis in Gostyniu kitchenette en een woonkamer verbfif. Met de steun uan vrienden hield een
breed scala aan activiteiten voor de kinderen, bijv. Manuele therapig danslessen of het leren om te
spelen in een band. Kinderen ook deelnemen aan interessante excursies - toegevoegd Dolata Carolina
en benadrukte dat deze steun resulteeft in de ontwikkeling en succesvolle alumni die hebben een
betere academische prestaties, maar ook winnen bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden.. Directeur
van de faciliteit afgewerK met de woorden - zijn het creëren van een grote familie van de kinderen,
waar de familie lbp, en voor dat ik dank u allen!
Namens de gasten sprak veftegenwoordiger van de raad van het district Janusz Sikora, die
benadrukte dat er zo veel positieve veranderingen in hun huizen in Bodzewie en Gostyniu - is vooral
een gevolg van de inzet en grote hart schoolhoofd en alle medewerkers van de instelling .
Namens de oud-studenten zei Kus Antoni, wijzend naar een unieke, weergaloze situatie waarin
ze waren leerlingen ondersteunen momenteel basis, waaruit blijkt dat het weeshuis is voor hen een
belangrijke plaats in hun leven. En voegde hij eraan toe: - Dit is ook mfln huis, want ik had geen
ander thuis I
Dankzij samengevoegd met kinderen en leerkrachten, voor te bereiden op alle gasten mooie papieren
bloemen en vrolijke kunst geproduceerd bedankt voor het hart en ondersteuning. Htj was een cabaret,
voordrachten, dansshows blockbuster. We zeer toegejuicht een blues aÍrangementen van bekende
treffers gespeeld door alumni en vrijwilliger Marius. Dit werd gevolgd door een tournee, en na zijn
huis van gidsen die kinderen hadden. Gasten gaf ook vele geschenken voor de kosten in Bodzewie
faciliteit.
Aan het einde van alumni, docenten en gasten aan tafel gingen zitten bij elkaar.
Onder de genodigden arriveerden: een vetegenwoordiger van de Raad van Bestuur van het
District Gostyóski Janusz Sikora, Eleonora Goóciniak County penningmeester, vice-voorzitter van de
County Council Christopher Deutsch, burgemeester Wieslaw Glapka Sands en veftegenwoordigers van
bedrijven en instellingen ondersteunen van het weeshuis in Bodzewie: EURO-COMFORT in Leszno,
WlX-Filtron in Gostyniu, Vlees Plant "Konarczak" van Pogorzela, Vlees Plant "DUDA" met Grqbków, het
bedrijf p. NÍrberga uit Warschau, supermarkt, UOBI" in Leszno Merchants Association Gostyáska
Aarde, de Vereniging voor de steun van de lokale activiteit in de gemeente Dolsk, Hunting Club "
Diana "in Poniec, District Cooperative Bank in Gostyn, Enterprises 'B. KACZMAREK" in Malewie,
Enterprise "SIMET" SA Sands, afdeling TOP FARM Gola, Reisbureaus MOANA Gostyn Companies
"MARTEX' in Gostyn, Productief Enterprises winkelen en service in Pokrzywnica Jerzy Nowak,
Bodzewie Secondary School, Vakschool in Gostyn, Complex van Scholen in Gostyn, BrzeÍ Secondary
School, Vakschool in Rawicz, het District hoofdkantoor van de politie in Gostyn, Bonifraterskiego Crisis
Interventie Centrum in Sands, Jeugd milieu commons in Pogorzela, Bosbouw in het Sands, het Bureau
van Fysiotherapie en Revalidatie Teresa Mikolajczyk-Machowski in Leszno, Dance School "Desperado"
in Gostyn, de Vereniging van "Kinderen", regionale media, Distríct Family Assistance Center in Gostyn


Laatste Nieuws:

Pagina 1 van 10  > >>


27-05-2017

Altijd leuk om een nieuwsitem te lezen op een Poolse site. Deze keer over de maatschappelijke stage van 2017.


23-03-2017

Wij hebben er voor gekozen, mede door het enthousiasme en de betrokkenheid van onze leerlingen, de stages bij beide kinderhuizen in Polen voort te laten gaan.


10-02-2017

De leerlingen van de maatschappelijke stage 2017 zijn druk bezig om geld op te halen voor het project.


29-11-2016

Plannen maken voor 2017 is lastig als de inkomsten van de Stichting onvoldoende zijn voor de vaste lasten.24-08-2016

Een benefietconcert voor de Kinderhuizen