Stichting Kinderhuis Bodzewo

Stichting
Kinderhuis
Bodzewo

p/a van Hogendorpweg 119
4204 XP Gorinchem

www.kinderhuisbodzewo.nl
info@kinderhuisbodzewo.nl

KvK: 24319853
Rekeningnummer:
NL22  INGB 0008 7658 05

Stichting Kinderhuis Bodzewo
is ruim 20 jaar geleden opgericht om het mogelijk te maken goederen naar Polen te transporteren.

ANBI
De Belastingdienst heeft Stichting Kinderhuis Bodzewo officieel aangemerkt als een 'Algemeen Nut Beogende Instelling'. Daardoor hoeft de stichting geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen.
Ook mag elke donateur giften aan de stichting aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting

 

Bekijk hier het financieel overzicht van 2016.

 

Like en volg Stichting Kinderhuis Bodzewo ook op Facebook!

De nodige voorbereidingen

18-04-2016

In de meivakantie weer naar beide kinderhuizen om spullen die we bij de stage nodig hebben te brengen. In de eerste week van de vakantie wordt de fietsenstalling in Wolsztyn gebouwd door een groep mensen uit St. Johannesga (Friesland). De fietsen staan nog achter de school en de bedoeling is deze de komende week "rijklaar" te maken met een paar vrijwilligers. Wat heb je aan een fietsenstalling als er geen fietsen in staan? De kinderen van het huis in Wolsztyn zullen er veel gebruik van maken is ons verzekerd. Overal heb je vrijwilligers en geld voor nodig. 
Een deel van het materiaal wat we nodig hebben om de projecten in Bodzewo te kunnen uitvoeren, is ook al binnen. Hopelijk gaat het lukken om de bedden in de meivakantie in Polen te kopen. 
De potten pindakaas en andere belegsoorten komen langzaam binnen gestrompeld. Afhankelijk wat er de komende week binnenkomt en toegezegd wordt, ga ik kijken of er één of meerdere ritten gemaakt moeten worden om alles op de plaats van bestemming te krijgen, De transporten zijn niet alleen afhankelijk van de hoeveelheid te transporteren goederen, maar ook van het benodigde reisgeld voor de ritten. We gaan zien wat mogelijk en nodig is.

Laatste Nieuws:

Pagina 1 van 10  > >>


27-05-2017

Altijd leuk om een nieuwsitem te lezen op een Poolse site. Deze keer over de maatschappelijke stage van 2017.


23-03-2017

Wij hebben er voor gekozen, mede door het enthousiasme en de betrokkenheid van onze leerlingen, de stages bij beide kinderhuizen in Polen voort te laten gaan.


10-02-2017

De leerlingen van de maatschappelijke stage 2017 zijn druk bezig om geld op te halen voor het project.


29-11-2016

Plannen maken voor 2017 is lastig als de inkomsten van de Stichting onvoldoende zijn voor de vaste lasten.24-08-2016

Een benefietconcert voor de Kinderhuizen